Grandi' Floor
Leverancier van hoogwaardige houten vloeren

Europees eiken rustiek A/B  

        

  • Noesten met een kern tot 70 mm zijn onbeperkt toegestaan.          
  • Hartstrepen zijn toegestaan.         
  • Spint is zeer beperkt toegestaan.
  • Kopscheuren tot 50 mm zijn beperkt toegestaan.
  • Lijfscheuren tot max. 150 mm lang zijn toegestaan.
  • Insectschade is niet toegestaan.                    
  • Ingegroeide bast van een lengte tot max. 45mm en 15 mm breed toegestaan.                                           
  • Verkleuring is niet toegestaan.
  • Groeigebreken breder dan 10 mm zijn niet toegestaan.
  • Lichte kleurverschillen in een partij zijn toegestaan.  
  • Lichte schaafgebreken alleen toegestaan in verouderde vloerdelen.
  • Natuurlijke verkleuring is toegestaan.       

 

 

  
 Europees eiken rustiek A 


  • Kwasten met een diameter tot max. 45 mm is toegestaan.                                  
  • Gestopte open gebreken met een diameter tot max. 25 mm is toegestaan.
  • Spint niet toegestaan.                                                                                            
  • Kopscheuren aan de zijde tot max. 40 mm toegestaan.
  • Lijfscheuren van een lengte tot max. 50 mm is toegestaan.  
  • Insect schade niet toegestaan.                           
  • Verkleuringen veroorzaakt door rotting of externe factoren is niet toegestaan.           
  • Groeidefecten toegestaan tot max. 45 mm in lengte en 15 mm in breedte.  
  • Mechanische schade niet toegestaan.
  • Hartstrepen tot 50% van de plank zijn toegestaan.
  • Ingegroeide bast is niet toegestaan.
  • Verkleuring is niet toegestaan.  

Europees eiken premier / rustiek 1-bis                                                              


  • Kwasten met een diameter tot max. 15 mm toegestaan.                       
  • Pitkwasten met een diameter tot max. 5mm toegestaan.                                    
  • Gestopte open gebreken met een diameter tot max. 15 mm toegestaan.    
  • Hartstrepen niet toegestaan.
  • Spint niet toegestaan.
  • Kopscheuren niet toegestaan. 
  • Lijfscheuren van een lengte tot max. 20 mm toegestaan.                      
  • Insect schade niet toegestaan.
  • Ingegroeide bast niet toegestaan.                                                                           
  • Verkleuring veroorzaakt door rotting of externe factoren niet toegestaan.  
  • Natuurlijke verkleuring toegestaan.                                                                 
  • Groeidefecten niet toegestaan.                                                                        
  • Mechanische schade niet toegestaan.